Vårt Sortiment

Dessa material går även att beställa i storsäck, tillkommer 200kr för lastning + säck! 

Harpad grus 0-4
Harpad grus 0-8
Dressgrus
EU-grus
Formbar sandlådesand
Purtsgrus/Murgrus

Stenmjöl 0-2 Gråvit & Antracit
Stenmjöl 0-4 Rödbrun
Stenmjöl 0-8 Rödbrun

Bärlager 0-16 
Bärlager 0-30
Bärlager 0-45

Makadam 2-4 Rödbrun
Makadam 2-5 Gråvit
Makadam 4-8 Gråvit
Makadam 8-11 Gråvit
Makadam 8-12 Rödbrun & Antracit
Makadam 8-22 Tvättad Gråvit
Makadam 16-22 Rödbrun & Antracit

Gabionsten Antracit

Dansk Sjösten 16-30 svartvit & gulmelerad

Natursingel 

Harpad Matjord
Kompostjord (Merab)

Täckbark
Ekflis-Nyhet!
Kullersten           
Portugisisk smågatsten

Övrigt                                                                                   
Fiberduk (2m bred)
Fogsand i säck från S:t Eriks 20kg naturgrå & Antracit,
endast antraciten är ogräshämmande!

 

Observera att prislistorna nedan endast gäller vid mindre mängder, kontakta oss för att få exakt pris när det gäller större mängder!

Prislista för avhämting med personbilssläp: https://www.dagsbergsmarksten.se/uploads/file/Prislista_PB-slap_hemsida%281%29.pdf

Prislista för Mur & Marksten: https://www.dagsbergsmarksten.se/uploads/file/Prislista_mur%26marksten%281%29.pdf

Denna webbsida bygger på DATIQs Hemsida i en Låda